in ,

Paneelikeskustelun: Naapuruus Eri Uskontojen Näkökulmasta

Suomen kulttuurienvälinen yhteisö (SKY) järjesti virtuaalisen paneelikeskustelun, joka tarkasteli naapuruutta eri uskontojen näkökulmasta. Tapahtuma oli suunniteltu syventämään ymmärrystä eri uskontojen roolista naapuruudessa ja naapurisuhteissa. Tavoitteena oli tuoda yhteen monipuolisia näkökulmia ja edistää vuoropuhelua eri uskontokuntien välillä.

 

Osallistujat

 

Paneelissa oli neljä uskontojen edustajaa, jotka jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan naapuruudesta:

 

Christian Seppänen – evankelis-luterilaisen seurakunnan edustaja

Gurmann Saini – hindulaisuuden edustaja

Johanna Syren – muslimiyhteisön edustaja

Yrjö Mikkonen – bahai-uskonnon edustaja

 

Paneelikeskustelu korosti, että uskonnoilla on paljon yhteisiä näkemyksiä naapuruudesta, samalla kun ne tuovat mukanaan myös omia erityispiirteitään. Kaikki uskonnot painottavat yhteisöllisyyden merkitystä ja lähimmäisenrakkautta. Paneelissa korostettiin, että naapuruus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa yhteisöjä ja luoda yhteenkuuluvuutta.

 

Paneelikeskustelu oli erittäin informatiivinen ja inspiroiva, ja se herätti kiinnostusta tulevien vastaavien tilaisuuksien suhteen. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että lisää vuoropuhelua eri uskontojen välillä ja yhteiskunnassa yleisesti tarvitaan. Paneelin tallenne on saatavilla YouTubessa, joten sen anti voi tavoittaa laajemman yleisön ja edistää tietoisuutta naapuruuden monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä.

 

Tämä paneelikeskustelu oli askel kohti avointa ja ymmärtävämpää yhteiskuntaa, jossa eri uskontojen edustajat voivat oppia toisiltaan ja rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdessä.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NH0zEBh8oM8&t=271s 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *