in

Omena Projekti – 2021

Hakemuslomake

>> https://www.skyry.fi/project-form/ <<

Video Esittely

Älä menetä yhtä omenaa, hanki uusi ystävä!Videonesittely: https://www.youtube.com/watch?v=9xt0gRg2OxU&t=14s

Projektin kuvaus

Omenaa on laajalti saatavana Suomessa, ja monissa kotitalouksissa puutarhoissa on omenapuita. Vuosina, jolloin satoa on siunattu, kotitaloudet eivät välttämättä kuluta kaikkia omenoita, ja siksi ne jäävät jätteeksi. Meidän kauttamme on kuitenkin mahdollista alkaa jakaa omenoita enemmän ihmisille, joilla on niille tarvetta. Monet järjestöt ja toimijat lisäävät ponnistelujaan saattaakseen yhteen ihmisiä erilaisista kulttuuritaustoista erilaisten toimintojen kautta. Se ei kuitenkaan välttämättä aina riitä.

Tästä syystä haluamme olla mukana edesauttamassa niiden paikallisten suomalaisten ja uusien tulokkaiden kohtaamisia,  jotka ovat kiinnostuneita jätteiden vähentämisestä ja sosiaalisten suhteiden parantamisesta arjessaan, huomioiden kuitenkin myös pandemia-ajan suositukset.

Tavoitteena on edistää ”kestävää kulutusta” ja “välittävää yhteisöä” YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

SKY pyrkii tuomaan yhteen eri osapuolia.

Teemme luettelon omenien lahjoittajista ja lahjoitusten vastaanottajista 10. elokuuta mennessä. 10. elokuuta alkaen otamme yhteyttä kaikkiin ilmoittautuneisiin vahvistaaksemme heidän halunsa osallistua omenoiden keräämiseen ja omenoiden lahjoittajilta tarkistamme, ovatko omenat valmiita jaettaviksi.

Vastaavasti kaikki halukkaat voivat soittaa meille ilmoittaaksen, että heillä on saatavilla omenoita tai muita hedelmiä / marjoja, joita he haluavat lahjoittaa. 20. elokuuta alkaen alamme noutaa ja jakaa omenoita kahdella tavalla.

Ensimmäinen tapa:

SKY ottaa yhteyttä omenoiden lahjoittajaan sopiakseen ajan, milloin lahjoituksen vastaanottaja voi noutaa omenat heidän kodistaan.

Tähän liittyen SKY esittelee molemmat osapuolet toisilleen, jotta he voivat halutessaan jatkaa kommunikointia keskenään myöhemmin.

Toinen tapa:

Sovimme sijainnin, johon lahjoittajat voivat tuoda omenat ja josta lahjoituksen vastaanottajat voivat ne noutaa.

Voit nyt osallistua tähän hyvän tahdon aloitteeseen kolmella tavalla:

1.Rekisteröidy omenien lahjoittajaksi annetulla linkillä:

  1. Rekisteröidy vastaanottajaksi.
  2. Jaa sanaa eteenpäin ja kerro muille kampanjasta.

>> https://www.skyry.fi/project-form/ <<

The story behind the project

When I worked as a fundraiser at UNICEF Jyväskylä, I went to hundreds of houses during my work every week. One of the things I and my colleagues have witnessed was the number of apples not only on the trees but also on the ground. Since we did not have our own apple tree yet, we were thinking how nice it would be to collect this apple, save it from being wasted and share it with many others who do not live in houses or who do not have apple trees. From there on,  the idea of sharing apples and bringing people closer came up and turned to a “Goodwill initiative – Apple project.

Both the environmental and societal sustainable motto of this project is telling about itself. In this project, we would like to gather people who would like to share apples and other fruits/berries from their garden during the season, and people who don’t mind getting some apples free of charge. In this way, we aim at reducing apple waste, and facilitating contact, and perhaps new friendships.

Actual call of the project in English

Apple is widely available in Finland and many households have apple trees in their gardens.

In years where there is a blessed harvest, households do not necessarily consume all apples and therefore it is subject to waste. However, through us, it is possible to start sharing it more with people willing to take apples for consumption.
There are also increased efforts to bring people of different cultural backgrounds in interaction doing some activities together initiated by many institutions and organizations. However, it may not always be enough and sufficient. Therefore, we wish to contribute in this regard as well, by bringing local Finns with other finns, and newcomers, everyone who is interested in waste reduction and enhancing real-life social contacts clearly bearing in mind the Pandemic recommendations as well.
The goal is “sustainable consumption” and “caring communities” in accordance with the Sustainable Development Goals of the UN.

SKY is a mediator/advocate between the parties. We will make a list of the apple providers and the collectors until August 10.
From August 10, we will contact everyone who signed up to confirm the willingness and to ask if apples are ready to share. In the same way, everyone who wishes can call us to inform us that they have available apples or other fruits/berries and would like to share. From August 20th, we will start collecting and sharing in two ways.

First way.
SKY as a mediator, contact the apple contributor and agree on a certain time to collect an apple from their house together with the collector. Meanwhile, introduce both sides with each other, so that they can continue to communicate later on
(if they wish so).

Second way.
We set up a location, where contributors and collectors can come to leave or receive apples.

From now on, you can get involved in this goodwill initiative in three ways:

1. Register as an apple contributor using the given link. >> https://www.skyry.fi/project-form/ <<

2. Register as a receiver. >> https://www.skyry.fi/project-form/ <<

3. Share the word and let others know about the campaign.

Watch our video introduction: https://www.youtube.com/watch?v=9xt0gRg2OxU&t=14s