in ,

Autetaan pelastamaan ihmishenkiä!

Autetaan pelastamaan ihmishenkiä!

Verenluovutus on yksi yhteiskunnan tärkeistä asioista. Tätä tarkoitusta varten SKY on perustanut VeriRyhmän ja kehottaa luovuttamaan.

Jos haluat olla osa tätä kampanjaa

1) Tee ensiluovuttajan testi

2) Varaa aikaa

3) Täytä terveyskysely

4) Ojenna kätesi ja sano ryhmän nimi SKY. 

Yksi luovutus voi auttaa 3 potilasta. 

Tervetuloa hengenpelastajien joukkoon!

Let’s help to save lives!

Donating blood is one of the great things in society. With this goal, SKY has launched a VeriRyhmä (Blood donation group) and calls for donorship. 

 

If you want to be part of this campaign:

 

1) Take the first donor test

 2) Take time for donation 

 3) Complete the health questionnaire

 4) Lend your arm and say the group name SKY.

 

One donation can help 3 patients.

Welcome to the lifeguards!